De hoofdlijnenbrief van minister Calijn van Gennip van SZW is inmiddels aan de kamer verstuurd. Als het gaat om iets concreets over verzuim en arbeidsongeschiktheid mogen we helaas wachten tot na de zomer.

NWI is nieuwsgierig naar de ambities op korte – middellange en lange termijn. Hoe lossen we bijvoorbeeld de WIA achterstanden op nieuwe aanvragen en herboordelingen bij UWV op? Op dit moment worden heel weinig aanvragen op tijd behandeld.

Misschien goed sowieso te kijken naar de doelgroep 60+. Een groot deel van de WIA stijging zit in deze groep. Gewoon even een tijdje geen WIA beoordeling doen? Of heel beknopt. En misschien maar even vertrouwen op de werk-motivatie van de mens zelf? Ook bij die doelgroep. Heb je gelijk een empirisch onderzoek. En wat te denken van mensen die al een tijd een WGA 80-100 uitkering hebben. Zijn die niet gewoon sowieso automatisch IVA? Scheelt allemaal een boel WIA (her)beoordelingen. Misschien ook iets doen aan dat hele theoretische CBBS systeem? Gaat echt ten koste van het draagvlak. Mocht iemand verdienvermogen laten zien, dan wat ons betreft altijd praktische verdiencapaciteit nemen. Geeft veel meer begrip en draagvlak!

NWI hoopt van harte dat het activerende werking van het systeem behouden blijft. De bonden zetten, via ‘Hardheden in de WIA’ discussie, vooral in op inkomenszekerheid voor een zo groot mogelijke groep mensen. Al vanaf 15% ipv 35%. Dat lijkt op de-activering ipv #activering. Wordt het niet tijd voor een verplichte WGA – hiaat? Los je ook direct de bezwaren van ILO121 als het gaat om VVU op.

How to Do Payroll And Avoid Mistakes
  • Focus op ouderen

  • Verplicht WGA Hiaat lost veel op

  • Vijf jaar 80 – 100? Automatisch IVA!