WIA aanvraag te laat – loon doorbetalen?

De verantwoordelijkheid voor het doen van een WIA aanvraag ligt bij de werknemer. Voor een werkgever is het natuurlijk belangrijk de werknemer netjes te helpen met het doen van deze aanvraag. Altijd een beetje lastig omdat AVG materiaal (lees: medische informatie) apart aan de werknemer door de bedrijfsarts wordt verstuurd. Toch is het belangrijk dat de werkgever de werknemer formeel wijst op zijn verantwoordelijkheid. Op straffe van loondoorbetaling namelijk …

Als hoofdregel geldt dat een werknemer de WIA-uitkering 11 weken voor het bereiken van het einde van de wachttijd moet aanvragen bij het UWV. Concreet betekent dit dat hij of zij uiterlijk in week 93 van het ziekteverzuim de WIA-aanvraag moet doen. Maar wat als de werknemer te laat is? Moet het UWV dan alsnog de WIA-aanvraag beoordelen? Zelfs als iemand jaren wacht met het doen van de aanvraag?

Het antwoord is heel simpel.

Ja, het UWV moet dan alsnog de aanvraag in behandeling nemen en beoordelen of iemand recht heeft op een WIA-uitkering. Daarbij geldt wél dat wanneer iemand zodanig laat is met de aanvraag dat daardoor de medische situatie niet meer goed is vast te stellen, dit voor rekening en risico van de werknemer komt.

????????????? ??????

Ook moet de werknemer er rekening mee houden dat een WIA-uitkering met maximaal 52 weken terugwerkende kracht kan worden toegekend. Dit staat in artikel 64 lid 11 Wet WIA. Alleen in hele uitzonderlijke gevallen kan daar van afgeweken worden.

?????????

Dit zou je misschien niet verwachten, maar wanneer als de werknemer te laat is met de WIA-aanvraag dan moet de werkgever in beginsel het loon doorbetalen. Dat staat in artikel 7:629 lid 11 sub a BW. Daarom is het ook voor werkgevers belangrijk dat tijdig de aanvraag wordt gedaan. Echter, er is een escape. Doet de werknemer de WIA-aanvraag te laat zonder dat je daarvoor een goede reden is? Dan hoeft de werkgever het loon niet door te betalen. Dat volgt uit artikel 7:629 lid 3 sub f BW.

Belangrijk!

Het UWV heeft het proces van attendering goed op orde. Echter heeft een werknemer van het UWV nooit bericht gehad over het feit dat een WIA-uitkering kan worden aanvragen? Dan wordt de late aanvraag toch als “tijdig ingediend” beschouwd. Als het goed is, krijgt iemand namelijk uiterlijk in week 89 een brief van het UWV over de WIA-aanvraag. Wordt de brief later verzonden? Dan is de regel dat de WIA-aanvraag binnen vier weken na die brief moet worden ingediend.