In dit blogartikel willen we graag stilstaan bij een aspect van werkgeversverantwoordelijkheid dat vaak onvoldoende aandacht krijgt. Het gaat om week 42 van de ziektemelding aan het UWV en het belang van duidelijke en tijdige communicatie met zieke medewerkers.

Een ziekmelding bij UWV voor week 42:

Het is van groot belang dat een ziekmelding normaal gesproken uiterlijk binnen 42 weken na de eerste ziektedag bij UWV wordt gedaan. De eerste ziektedag is de dag waarop de werknemer zich ziek heeft gemeld bij de werkgever.

Week 42 van de ziektemelding is dus een cruciale deadline. Niet tijdig melden kan leiden tot sancties en boetes voor de werkgever. Het is daarmee van groot belang om het proces van ziektemelding zorgvuldig te volgen en de melding tijdig te doen.

Gebruik week 42 ook om de zieke medewerker te helpen verder te kijken dan vandaag!

Laten we begrijpen dat ziekte heel zwaar kan zijn, zowel voor de getroffen werknemer als voor het hele team. Juist daarom is het belangrijk om deze periode te gebruiken om de zieke werknemer extra te ondersteunen en te informeren over het mogelijke traject dat nog voor hem of haar ligt.

De overheid biedt gelukkig een (meer dan) faire termijn van 2 jaar om via de werkgever terug te keren naar hopelijk het eigen werk. Maar soms is dat helaas niet mogelijk en kan er (misschien wel geforceerd) worden vastgehouden aan dit doel. Zonder voldoende oog te hebben voor andere mogelijkheden. Dit kan kostbare tijd verloren laten gaan.

Het is waardevol om in deze fase het bewustzijn te vergroten over mogelijke alternatieven. Het is van onschatbare waarde om de mogelijke financiële consequenties van arbeidsongeschiktheid te bespreken. Na 42 weken ziekte is er statistisch gezien een aanmerkelijk hogere kans op een ander (hopelijk nog) werkzaam leven dan voorheen.

Besteedt aandacht aan de tijdslijnen, inclusief de extra tijd die de overheid biedt (de zogenaamde LGU periode). Bovendien mogen we eventuele WIA-verzekeringen, ook die in het kader van pensioenopbouw een rol spelen, niet vergeten Wat dragen deze verzekeringen bij aan toekomstig inkomen. Maar ook: welke rol kunnen verzekeraars spelen om de reïntegratie te bevorderen. In het algemeen worden verzekeraar nog veel te weinig actief ingezet.

Bij NWI beseffen we dat empathie en ondersteuning van groot belang zijn om het bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid van een zieke medewerker te versterken. Daarom bieden wij deze dienstverlening standaard in ons pakket aan, en is het vrij beschikbaar voor onze klanten.

  • Week 42 – vergeet de communicatiekans niet!

  • Vergroot bewustzijn bij zieke medewerkers enorm

  • En zorgt voor hogere medewerkerstevredenheid