De casus

Vraag uit de praktijk:
We hebben een werknemer die bijna 104 weken ziek is (nog 2 weken te gaan). De werknemer heeft zich hersteld gemeld voor 60% van zijn capaciteiten. Zowel de werknemer als de werkgever zijn bereid om de samenwerking voort te zetten. Wat zou nu de verstandige aanpak zijn in contractuele zin? Is het raadzaam direct al  contractuele afspraken te maken voordat de WIA-beschikking is ontvangen? Wat te doen met het arbeidscontract gedurende de periode dat de werknemer 104 weken ziek is en nog geen WIA-beschikking is afgegeven?

Antwoord
In dit geval betekent 60% van zijn capaciteiten het volgende: werknemer is in staat 60% inzetbaar te zijn op alle taken van zijn of haar bedongen arbeid in het juiste tempo en van juiste kwaliteit.
Het juiste advies is om in dit geval te wachten met de aanpassing van het contract totdat er een WIA beschikking is afgegeven. De werknemer kan wel gewoon blijven werken voor 60% en je hoeft alleen de gewerkte uren te betalen. Voor de overige uren kan werknemer een voorschot aanvragen en zelf een ‘no risk’-aanvraag indienen.
Het aanpassen van het contract impliceert direct een nieuwe loondoorbetalingsplicht van 2 jaar. Je wilt graag via de no risk dat de overheid hiervoor garant staat.
  • Na 104 ziekte in dienst blijven

  • Wel of geen contract aanpassen