De casus

Werknemer is ziek en heeft zelf ontslag genomen. Werknemer is op de hoogte gebracht door werkgever van de consequenties. UWV kan zich mogelijk beroepen op benadeling en uitkering weigeren. Er is een laatste consult bij de bedrijfsarts geweest. In de terugkoppeling geeft de bedrijfsarts het volgende aan: “werknemer heeft ontslag genomen. De werkgever kan haar per die datum hersteld melden”.

Betekent dit dat het hersteld melden consequenties kan hebben voor werkgever als werknemer zich alsnog ziek gaat melden bij het UWV?

Antwoord

Werknemer kan hersteld uit dienst worden gemeld als werknemer goed op de hoogte is gebracht van mogelijke consequenties. Wel is er altijd een nawerking van 28 dagen. Belangrijk om te weten is dat als er al een WW is aangevraagd en tot uitbetaling komt, de nawerking vervalt. Dit geldt ook logischerwijs als er al een nieuw dienstverband voor werknemer elders is aangegaan.

Tip!

Gaat een werknemer uit dienst? Dan heb jij er als werkgever belang bij dat hij een WW-uitkering aanvraagt. Als de werknemer een WW-uitkering geniet en ziek wordt (ook als dit binnen vier weken na het eindigen van het dienstverband is) is de nawerkingsbepaling niet van toepassing en is er geen sprake van toerekening van de ZW-uitkering aan de ex-werkgever.

  • Ziek uit dienst?

  • Of toch hersteld?

  • Zelf ontslag nemen

  • Consequenties