Vóór het einde van het jaar verstuurt de Belastingdienst de beschikking Werkhervattingskas (Whk) aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat de werkgever het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. De ‘kleine’ organisaties (< 25 keer het landelijk gemiddelde premieloon) vallen in de ‘sector’ en ontvangen een sectorpremie.

De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit twee delen:

  • de gedifferentieerde premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
  • de gedifferentieerde premie voor de Ziektewet (ZW).

Organisaties die in 2022 zelf het risico dragen voor de WGA of de ZW krijgen ook een beschikking of mededeling toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor de werkgever eigenrisicodrager is, op 0% te staan.

Levertijd is ongeveer 5 werkdagen – vraag gegevens op bij Belastingdienst

Het is belangrijk dat u als werkgever nagaat of de juiste loonsommen voor de organisatie zijn gebruikt. Er gaat namelijk nog wel eens wat mis bij het vaststellen van de premie. Daarnaast is het zaak dat u controleert of de uitkeringslasten terecht aan de organisatie zijn toegerekend en of de bedragen kloppen. Hiervoor kan een specificatie van de zogenoemde WGA instroomgegevens worden opgevraagd bij de Belastingdienst.

Wij hebben hiervoor standaard brieven beschikbaar.

U ontvangt deze gegevens meestal binnen één week, maar uiterlijk binnen zes weken. Dit kan per mail. Vragen wij als gemachtigde namens u de instroomgegevens op, dan moet u ons altijd hiervoor geldig machtigen. Was er sprake van een overgang van onderneming, check dan of die overgang goed is verwerkt.

Personen die alweer uit de WGA zijn uitgestroomd (bijvoorbeeld -35 / IVA) staan uiteraard niet op de lijst.

Bezwaar binnen zes weken

Een werkgever kan binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar maken tegen de vastgestelde premie. Als de instroomlijsten op zich laten wachten of de controle wat meer tijd vraagt, kan het indienen van een voorlopig bezwaarschift verstandig zijn.

  • Vraag instroomlijsten op bij de fiscus!

  • Fusie of bedrijfsovername? Belangrijk controle te doen!

  • Maak afgewogen keuze of eigenrisicodragerschap!