Frequent of langdurig ziekteverzuim is vaak erg problematisch voor de bezetting en is erg kostbaar. Het is daarom zaak werk te maken van een goed verzuimbeleid. Actieve verzuimbegeleiding, waarbij u regelmatig contact houdt en gesprekken voert met uw zieke medewerker, vormen hiervan een belangrijk onderdeel. De ervaring leert namelijk dat regelmatig contact, het blijk geven van belangstelling en het betrokken houden van de medewerker bij het reilen en zeilen van het bedrijf een snelle terugkeer van de medewerker bevordert.

Actieve verzuimbegeleiding is dus heel belangrijk; in de Wet Verbetering Poortwachter staat dit reïntegratie-instrument zelfs centraal.

WANNEER DOE JE VERZUIMGESPREKKEN?

Verzuimgesprekken vinden plaats vanaf het moment van ziekmelding tot en met de terugkeer op de werkvloer.

Gedurende ziekte en herstel zijn er vier momenten waarop een gesprek gewenst is:

 1. Eerste verzuimgesprek op het moment van de ziekmelding;
 2. Evaluatiegesprek gedurende het herstelproces in geval van langdurig verzuim;
 3. Terugkeergesprek bij de herstelmelding;
 4. Frequent verzuimgesprek bij kortdurend, frequent verzuim.

HOUDT ALTIJD HET DOEL VOOR OGEN!

Het doel van verzuimgesprekken is het bestrijden en voorkomen van ziekteverzuim. Door het voeren van de gesprekken:

 • wordt het herstel en daarmee snelle re-integratie bevorderd;
 • blijft men op de hoogte van de situatie van de werknemer;
 • kunnen achterliggende problemen worden achterhaald en kan de oorzaak worden aangepakt;
 • blijft de werknemer op de hoogte van de situatie binnen het bedrijf;
 • is de drempel voor de werknemer lager om na ziekte terug te keren;
 • worden te snelle en onterechte ziekmeldingen voorkomen;
 • wordt toekomstig verzuim beperkt;
 • wordt frequent verzuim aangepakt.

WAT BESPREEK JE DAN?

De inhoud van het verzuimgesprek hangt sterk af van de stand van zaken. Zo zal een gesprek op het moment van ziekmelding heel anders verlopen dan een gesprek dat tijdens het re-integratieproces plaatsvindt. Omdat verzuimgesprekken niet altijd de gemakkelijkste gesprekken zijn, is een gedegen voorbereiding heel belangrijk. Het NWI heeft standaard leidraadgesprekken deelbaar. Vraagt ze gerust op!