Verzuimmanagement is leuk!

Het WIA instituut was blij vorige week in een bekend landelijk dagblad (AD) weer een keer een artikel tegen te komen over ziekteverzuim. Want het managen van verzuim verdient iedere dag veel aandacht. Vinden wij. Niet alleen omdat het om mensen gaat, maar ook vanwege de enorme geldstromen die samenhangen met verzuim en arbeidsongeschiktheid.

De kosten voor werkgevers voor alleen de loondoorbetalingsplicht worden door verzuimautoriteit Herwin Schrijver ingeschat op grofweg 1 miljard (!) euro per maand. Dit bedrag komt overeen met het landelijk gemiddelde verzuim van 5% in Nederland.

Best veel. Er valt dus duidelijk iets te managen.

Wat ons dan licht teleurstelt is de teneur van de hoofdstukken van het betreffende artikel. Nogal gericht op de sanctiekant. Een kleine greep: ‘mag de werknemer ontslagen worden?’, ‘mag de werkgever loon inhouden?’, ‘is de werkgever verplicht ziekteverzuim te voorkomen?’, etc etc.

De mensen van het WIA instituut zijn in de basis verzuimmanagers. En wat wij dagelijks zien is dat (ook) bij verzuim de beste resultaten vanuit een logische managementagenda worden behaald. Waar KPI’s belangrijk zijn voor beide partijen, de werkgever én werknemer in dit geval.  Om te voorkomen dat verzuim je overvalt.

Gezamenlijke doelen nastreven vanuit een positieve grondhouding. Dat motiveert altijd het beste. Besef vooraf: verzuim helemaal voorkomen kan nooit, deze beperken naar rond de 2% wel!

En ook: verzuim an sich is natuurlijk nooit leuk.

Niet voor de werknemer en ook niet voor de werkgever. Twee keer niet leuk betekent automatisch een gezamenlijke belang. Met voor beide partijen in alle redelijkheid en billijkheid rechten én plichten. Beiden hebben namelijk een verantwoordelijkheid geen kans te missen in het  reïntegratie of terugkeer proces. Breng die rechten en plichten slim samen en je zult merken dat het verzuim ‘opeens’ met 2-3 procentpunten naar beneden kan. In de basis vanuit de belangrijke KPI: het managen van het aantal verzuimdagen. Want daar is het verzuimpercentage een resultante van. Moet je het wel goed registreren natuurlijk. Daar (lees: discipline) schort het nog weleens aan.

Het verzuim met twee tot drie procent verminderen betekent bij een 100 man/vrouw fte al snel jaarlijks 100 tot 150k besparingen op de loondoorbetalingsplicht, de directe verzuimkosten.

Best interessant nietwaar?

Met name als het ingewikkeld wordt. En dat voelt het voor een werkgever al snel, zeker bij lang(er) verzuim. Wij merken dat werkgever en werknemer dan eerder de hulpvraag stellen. Want het wordt op dat moment interessant op welke wijze je alle partijen om de zieke werknemer heen, vanuit logica, 100% ten dienste van deze zieke werknemer kan laten werken. Niet alleen de arbodienst, bedrijfsarts en de casemanager, maar ook de verzekeraars. Vanuit meervoud, want om een werknemer kunnen zomaar 3 tot 4 verschillende verzekeraars betrokken zijn.

Die partijen moet je managen. Scherp houden vanuit de gezamenlijke belangen. En altijd vanuit een positieve bril. En dat kan het WIA instituut heel goed!
Voor de werkgever (die alles mag betalen) heel belangrijk. Want daarmee houdt hij/zij grip & regie op het verdienvermogen van de onderneming.

Het managen van het verzuimmanagement vinden wij bij het WIA instituut leuk. Met een heel duidelijke managementagenda van slechts 5 KPI’s. Voor het managen van kort, frequent tot en met (heel) lang verzuim. Én tevredenheid!

Bel of mail ons voor meer informatie. Eerste gesprek is altijd gratis.