Het verzuim in Nederland explodeert – de hoogste aantal ziekmeldingen in 4 jaar

Na alle corona beperkingen volgt de volgende uitdaging voor ondernemers.

Opnieuw worden we geconfronteerd met hoge aantallen ziekmeldingen. Met weer de nodige problemen ‘de zaak’ draaiende te houden. Laten we eens dieper ingaan op de feiten zoals die worden weergegeven. Wat betekenen deze feiten concreet voor een onderneming. En wat kun je actief hiervan managen?

Wat zijn de constateringen?

Grote verzekeraars geven aan dat er 50% meer verzuimmeldingen zijn in de eerste 10 weken van 2022 vergeleken met 2018-2020 gemiddelden. Dat zijn harde feiten. Met daarbij de volgende verklaringen:

  • meer lang verzuim door corona, zogenaamde long covid
  • meer mentale klachten
  • meer fysieke klachten agv slechte thuiswerkplekken
  • uitgestelde zorg wordt ingehaald
  • de griepgolf is terug

Dat geeft druk op de capaciteit, zeker in deze tijd. Iedere afwezige doet zich voelen. Deze aantallen zullen ook weerslag hebben op het aantal lang(er) verzuimers. En dat doet zich dubbel zo hard voelen. Ook qua kosten.

Volop werk aan de winkel voor de managers dus.

Hoe?

Zorg dat je grip & regie hebt op het verzuimproces, op de claim en op de polis. Dat betekent bijvoorbeeld dat de verzekeraar er niet alleen is voor de uitkering, maar ook actief aan het werk wordt gezet.

Dat is exact waar het NWI mee helpt. Het NWI helpt ondernemingen met grip & regie het verzuim te managen met behulp van 5 heldere KPI’s. Want verzuim overvalt je vaak, zeker bij het klein- en middenbedrijf. En dat is heel logisch.

Wat zijn dan de belangrijkste KPI’s?

  • De meldfrequentie om de frequent melders goed te identificeren. Kengetal is dat 30% van de frequent verzuimers potentiële lang-verzuimers zijn. Met deze (en let op: vaak heel waardevolle) medewerkers wil je als goed werkgever tijdig in gesprek om te kijken waar te helpen. Heren en dames managers: iedere verzuimmelding registreren dus!
    Oh ja, frequent verzuimer ben je vanaf 3 keer of meer verzuim per jaar.
  • De verzuimdagen. Een open deur? Heel vaak horen wij dat ‘men’ tevreden is met een verzuimpercentage van 5%, want de BV Nederland is óók 5%. Gemiddeld doe je het dan goed.

Maar is dat ook zo? Bekijk het eens vanuit een ander perspectief, bijvoorbeeld van het aantal verzuimdagen. Een bedrijf met 100 werknemers heeft in totaal 26.100 werkdagen. Met 5% verzuim spreek je dan over 1305 verzuimde dagen. Maal 250 euro per dag.

Best interessant om daar eens 750 dagen van proberen te managen, ofwel 2,9% verzuim. Want 750 / 26.100 * 100 = 2,9%
Levert toch al gauw een kleine 140k op. Want dát zijn de bedragen waar we over praten!

En natuurlijk wordt iedere verzuimmelding serieus genomen. Belangrijk bij mogelijk heel lang verzuim ook de verzekeraar te betrekken, zelfs de pensioenverzekeraar!

Om te zorgen dat we de zieke medewerker met z’n allen kunnen helpen. Zodat hij of zij zegt: beste werkgever, er was wat mij met aan de hand, maar je stond er voor mij, sterker nog: ze stonden er allemaal voor mij!

Dat noemen wij bij het NWI keten regisseren. Uitgevoerd door mensen met veel verstand van sociale zekerheid, arbo-processen en verzekeringen! Hoort allemaal bij elkaar.

Met als uitkomst (veel) lagere verzuimkosten en direct ook lagere verzekeringspremies!

Ben je nieuwsgierig hoe wij kunnen helpen bij jouw organisatie, neem dan contact op. Wij komen graag langs, eerste gesprek is altijd gratis.