De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) heeft een sterk activerende werking in zich. Als je nog arbeidsvermogen hebt (dus minder dan 80% arbeidsongeschikt bent) loont het zeer om te blijven werken voor het deel dat je nog kunt. Dan zorg je voor belangrijk extra inkomen voor NU.

Er is een heel belangrijke link met pensioen: over dat deel dat je werkt bouw je ook weer pensioen op (mits de werkgever een pensioenregeling heeft opengesteld natuurlijk). Voor het deel dat je niet kunt werken helpt de verplichte PVI verzekering in de pensioenregeling de pensioenopbouw voort te zetten. Voor dat deel dat je wel werkt, bouw je zelf zelfstandig pensioen op voor LATER. En 1  + 1 = 2, daarmee kom je tot een volledige pensioenopbouw.

Het hebben van werk is echt de beste sociale zekerheid! Werk staat gelijk aan inkomen. Het hebben van werk betekent ook zelfvertrouwen / zingeving. Onzekerheid over het inkomen voor nu kan sterk verminderd worden via de inkomens-aanvullende collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering die via de werkgever kan worden afgesloten.

Laten we de vaak samen met pensioen afgesloten WGA Hiaat verzekering eens verder uitdiepen! En kijken welke stakeholders om deze verzekering heen mee kunnen helpen.

*** Eerst een stukje techniek ***

De verzekering geeft rechten zodra iemand meer dan 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt is. Bij deze verzekering is het belangrijk te snappen wanneer de verzekering wel of niet uitkeert. Dat is altijd belangrijk, maar in dit geval nóg belangrijker.

De verzekering keert wel uit:

  • alleen als je voor het deel dat je nog kunt werken, niet werkt. Maw het resterende arbeidspotentieel dat je hebt, benut je niet. Of minder dan 50%.

De uitkering gaat in ná de zogenaamde loongerelateerde uitkeringsperiode. Deze periode is gelijk aan de WW periode. Dat is de periode na de 2 jaar loondoorbetaling van de werkgever.

De verzekering keert niet uit :

  • als je het resterende arbeidspotentieel wél (voldoende) benut. Want dan krijg je van de overheid de loonaanvullingsuitkering. Die is, bij voldoende werken, 70% van je laatst verdiende salaris (gemaximeerd aan het max SV loon, te weten 66,9k). De uitkomst vermenigvuldig je vervolgens met door UWV bepaalde arbeidsongeschiktheidspercentage.

Een voorbeeldje geeft meer duidelijkheid:

Het laatst verdiende salaris is 50k.
De persoon is voor 50% arbeidsongeschikt en daarmee ook voor 50% arbeidsgeschikt.
Daarmee zou hij/zij nog 25k kunnen verdienen met de benutbare mogelijkheden die hij/zij nog heeft.

GEEN UITKERING WEL UITKERING
Inkomen uit arbeid wordt wel verdiend Inkomen uit arbeid wordt niet of onvoldoende verdiend
Minimaal 12,5k per jaar Minimaal 12,5k per jaar
Werknemer verdient 20k Werknemer verdient 10k
**** ****
Inkomen: Inkomen:
Nieuw loon 20.000 Nieuw loon 10.000
WGA loonaanvulling 17.500 WGA vervolguitkering 8.775
Uitkering verzekering 0 Uitkering verzekering 8.725
Totaal 37.500 Totaal 27.500
Percentage laatste salaris 75% Percentage laatste salaris 55%

Wat is dan het activerende? Laten we drie belanghebbenden van deze verzekering langs gaan.

De werknemer

Voor de werknemer is het heel simpel gezegd belangrijk zoveel mogelijk te blijven werken voor wat je nog kunt! Altijd!
De overheid stimuleert enorm meer dan 50% te verdienen waartoe iemand nog in staat is. Als dat niet lukt dicht de verzekeraar het gat. Echter … maar ten dele! De zogenaamde WGA Gat basis verzekering is echt een calamiteiten dekking.

Het activerende hierin is altijd meer dan 50% van je resterende verdiencapaciteit te blijven benutten. Daar heeft een werknemer soms hulp bij nodig.

De stelling ‘het hebben van werk is de beste sociale zekerheid’ is hiermee verklaard. Via inkomen voor nu, zingeving en inkomen voor later. Ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Wie kunnen er helpen …?!

De werkgever

Het kan voor de werkgever interessant zijn de expertise van de werknemer binnenboord te houden. Niet alleen als het gaat om belangrijke kennis, maar ook omdat de werkgever dan een loonkostenvoordeel ontvangt van 3 jaar lang 6k per jaar. Omdat hij een arbeidsongeschikte medewerker in dienst houdt (voorwaarde: > 35% arbeidsongeschikt).

De verzekeraar

Maar vergeet ook de verzekeraar niet. Deze heeft ook een fors belang. We zagen al dat de verzekering niet uitkeert bij voldoende benutting van de restverdiencapaciteit. Dat hoeft ook niet, want de werknemer kan zichzelf dan in beginsel prima zelf verzorgen. De verzekeraar zal dus heel graag willen helpen om de werknemer (ergens) in dienst te houden (aan te bieden). De voorziening die een verzekeraar moet aanhouden kan bij voldoende werken deels vrijvallen. Er wordt weleens gemopperd op verzekeraars, maar in algemeenheid kun je stellen dat verzekeraars graag mee willen investeren de aantrekkelijkheid van het arbeidspotentieel van een zieke medewerker (vaak via scholing / training) te vergroten.

Drie partijen dus met belangen. Belangrijkste vraag is dan: hoe zorg je dat alle partijen met de neus dezelfde kant op staan. Oftewel het belang van de werknemer bovenaan hebben staan.

Dat vraagt regisserend vermogen. Vermogen dat het NWI graag levert!

  • WGA Hiaat verzekering

  • Verzekering zorgt voor rust

  • Maar werken loont meer!