Het kabinet steekt in op meer zekerheid voor flexwerkers en een snellere overgang naar vaste contracten. Zo komt er een verbod op oproepovereenkomsten en een belangrijke aanpassing van de ketenregeling voor bepaalde-tijd-contracten. Het kabinet wil dat structureel werk ook in een vast dienstverband uitgevoerd wordt.

Alle plannen voor de arbeidsmarkt van de minister kun je nalezen in haar brief van 3 april 2023. Veel van de plannen komen voort uit het advies rapport van de Commissie Borstlap. Deze commissie heeft grote zorgen uitgesproken over de harde flexgroei in ons land.

Kort gezegd komt het hier op neer:

 • Er komt een basiscontract voor onbepaalde tijd die waarschijnlijk onder de lage ww premie valt. Met een bandbreedte van 130% van het minimaal aantal uren. Er komt een einde aan de oproepcontracten nul uren en min/max.
 • Uitzonderingen zijn mogelijk voor scholieren en seizoensarbeid mits CAO vastgelegd
 • Einde van de draaideurconstructie voor bepaalde-tijd-contracten. Werkgevers mogen nu drie contracten achter elkaar voor bepaalde tijd afsluiten over een periode van maximaal drie jaar. Om een nieuwe keten van bepaalde tijd contracten af te mogen sluiten moet de werkgever nu zes maanden onderbrekingstermijn hanteren. Deze onderbrekingstermijn van zes maanden komt te vervallen. Dit wordt maar liefst vijf jaar.
 • Crisisregeling Personeelsbehoud (CP)
  Het is wel van belang dat ondernemingen in tijden van crisis snel kunnen schakelen. Werkgevers kunnen hier aanspraak op maken als zij ten minste 20% minder werk hebben over de gehele onderneming.  Een bedrijf kan maximaal zes maanden gebruikmaken van de regeling; verlenging van deze periode is niet mogelijk. Over het aantal niet-gewerkte uren wordt door de werkgever 80% loon betaald, waarbij het totale loon niet meer dan 10% mag dalen. Als de werkgever hiervoor kiest, kan de werkgever een tegemoetkoming van 60% voor de loonkosten van de niet-gewerkte uren aanvragen.

TIP 1:

Al sinds de Wet werk en zekerheid en daarna de Wet arbeidsmarkt in balans is de wetgever bezig om meer zekerheden te bieden aan flexwerkers. In het huidige systeem geldt de oproepovereenkomst in het eerste jaar. Want nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd dient de werkgever een aanbod te doen van een vaste arbeidsomvang. De werknemer heeft twee maanden de tijd om dat aanbod wel of niet te aanvaarden. De oproepovereenkomst loopt alleen door als de werknemer dit aanbod afwijst. Wees dus nu al heel alert op de regelgeving als de organisatie met oproepovereenkomsten werkt.

TIP 2:

Het is nu al mogelijk om werknemers in een onbepaalde tijd overeenkomst een vast aantal uren te geven en ze daarboven op maximaal 30% overuren te laten werken. Op dit moment geldt dat ze dan toch onder de lage WW-premie blijven vallen. Pas wanneer er een overschrijding is van meer dan 30% overuren gaat de werkgever voor deze werknemer de hoge WW-premie betalen.

  • structureel werk sneller naar vast dienstverband
  • Ketenregeling: 5 jaar wachten
  • Crisisregeling Personeelsbehoud