Het NWI heeft, speciaal voor de HR manager, een aantal belangrijke besluiten en aandachtspunten voor 2024 op een rij gezet.

 1. Welk kabinet krijgen we?
  Op dit moment zijn PVV, VVD, NSC en BBB de mogelijkheden voor het vormen van een nieuwe regering aan het verkennen. Voor ons vakgebied is o.a. van belang hoe men tegen de loondoorbetalingsplicht bij ziekte aan kijkt. Als we dan motie 29544-1132 erbij pakken zien wij dat PVV en NSC opteren voor een loondoorbetalingsplicht van 1 jaar, terwijl VVD en BBB 2 jaar aan willen houden. Dit is een heel belangrijk onderwerp om te volgen omdat 1 of 2 jaar loondoorbetalings-verantwoordelijkheid voor de werkgever veel impact kan hebben op bijvoorbeeld de WIA instroom. Algemene indruk onder de ‘kenners’ is dat de instroom fors zal stijgen.
 1. Geen aanvraag herbeoordeling werknemer tijdelijk medisch WGA 80-100%
  De werkgever hoeft UWV niet meer speciaal te vragen om opnieuw naar een werknemer te kijken die een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA) heeft en tijdelijk 80-100% arbeidsongeschikt is om medische Vanaf nu zal UWV zelf contact opnemen met de werknemer rond het moment waarop voorheen een herbeoordeling werd aangevraagd. De arts heeft bij de vorige beoordeling een datum vastgesteld waarop UWV opnieuw met de werknemer in contact zal treden. Op deze datum ontvangt de werknemer een vragenlijst over zijn of haar gezondheid. Daarna volgt een gesprek waarin de situatie wordt besproken en door UWV beoordeeld.
 1. Van minimumloon naar minimumuurloon
  Jaarlijks stijgt het minimumloon, en zo ook in 2024. Tot nu toe werd bepaald hoeveel een werknemer minimaal per maand moet verdienen. Echter, er ontstond een ongelijkheid doordat sommigen een fulltime werkweek van 40 uur hadden, terwijl anderen slechts 36 uur werkten. De werknemer met een 40-urige werkweek verdiende daardoor per uur minder dan degene met een 36-urige werkweek.Om deze ongelijkheid recht te zetten, wordt het minimumuurloon geïntroduceerd. Elke werknemer die het minimumloon verdient, ontvangt voortaan hetzelfde uurloon, wat de situatie eerlijker maakt. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt het minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder € 13,27 bruto per uur.
 1. Afschaffen nulurencontract en invoeren basiscontract
  Een extra verandering is dat het nulurencontract wordt afgeschaft, behalve voor uitzendkrachten, scholieren en studenten. In plaats daarvan wordt het basiscontract ingevoerd, wat van werkgevers vraagt om duidelijker te zijn over de uren en beschikbaarheid van werknemers. Dit betekent dat werkgevers vooraf goed moeten bedenken hoeveel uren iemand wil werken en hier rekening mee moeten houden bij het maken van de planning.
 1. Wettelijke verplichtstelling vertrouwenspersoon
  Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt op het werk. Daarom heeft de Tweede Kamer besloten dat er een wettelijk recht komt op toegang tot een vertrouwenspersoon, om ongewenst gedrag op de werkvloer tegen te gaan. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat met het plan, moeten werkgevers met meer dan 10 medewerkers voortaan een interne of externe vertrouwenspersoon aanstellen. Daarnaast wordt de positie van de vertrouwenspersoon in de organisatie sterker. De ondernemingsraad (OR) of de personeelsvereniging moet instemmen met de benoeming van de vertrouwenspersoon, en de vertrouwenspersoon heeft speciale bescherming tegen ontslag.
 • 2 januari 2024