De slag om de inflatie op de verzekeringspremie.

Alles wordt duurder en ook de verzekeringspremies op de verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ontkomen niet aan inflatie, zo verwachten de verzuimspecialisten van het WIA instituut.

Het verzuim stijgt, de WIA instroom stijgt, als ook de kosten van het levensonderhoud. En daarmee stijgen langzaam ook de inkomens. Kijk maar naar de maatregel op het minimumloon.

Allemaal parameters die van invloed zijn op het bepalen van de risicopremie die verzekeraars nodig denken te hebben om de te verwachten schades te kunnen betalen. De gestegen rente is onvoldoende om deze prijsopdrijvende effecten weer teniet te doen.

Het zal komend jaar meer dan ooit lonen een goede marktverkenning op de verzekeringspremies uit te voeren.

Laat ons dat doen. Wij betrekken namelijk nog een andere belangrijk element in de beoordeling van het risico, namelijk hoe het verzuimmanagement is ingeregeld. Scherper op het verzuim zitten, zorgt in de basis voor een beter ‘risico’ in ogen van verzekeringsmaatschappijen. En daarmee in de regel een betere premie!

Die belangrijke parameter nemen wij ook mee! En kunnen wij heel goed bij helpen!

  • Marktverkenning loont!

  • Verzuimmanagement loont!

  • 1 + 1 = 3!