Het verzuim stijgt naar 5,6% – maar wat betekent dit nu voor een bedrijf met bijvoorbeeld 50 man personeel?

Het gemiddelde verzuim in Nederland is het vierde kwartaal gestegen naar 5,6%. Help!?

Hebben we nu een probleem?

Als je de koppen in de nieuwsbladen mag geloven wel. Maar wat betekent zo’n percentage nu werkelijk. Zoals u van het WIA Instituut bent gewend kijken wij feitelijk naar deze cijfers.

Laten we als voorbeeld een bedrijf met 50 FTE met een gemiddeld salaris van 40k per persoon nemen. Dat rekent lekker makkelijk. Met een totale loonsom van 2 mio euro derhalve.

Het personeel is je belangrijkste productiefactor, die moet je koesteren. Maar tegelijk ook je belangrijkste kostenpost. Het managen gebeurt dus aan twee kanten. Allemaal geen rocket science. De ene kant zorg je ervoor dat je je personeel zo faciliteert dat de productie zo hoog mogelijk wordt en aan de andere kant beheers je de kosten. Allemaal op een zorgvuldige, ‘menselijke’ manier uiteraard.

Als het gaat om verzuim kijkt het NWI altijd eerst naar de totaal verzuimde dagen en vervolgens naar de kosten.

Wat betekent deze 5,6% in verzuimdagen.
Het bedrijf heeft jaarlijks in totaal 50 x 261 (*) = 13.050 werkbare dagen te verlonen.
Op 5,6% van deze dagen zijn mensen ziek. Dat is in totaal 5,6% x 13.050 = 731 dagen.
Dus betaal je als werkgever 731 dagen loon waar geen productie tegenover staat.
Verzuim is er altijd wel. In algemeenheid kun je stellen dat al het verzuim boven de 2% in meer of minder mate beïnvloedbaar is.
In dit voorbeeld: 3,6% (5,6-/-2) * 13.050 = 470 dagen.

(*) wij zijn in dit geval uitgegaan van werkbare dagen. Je kunt ook uitgaan van 365 dagen.

Wat kost dit gemiddeld dan?
De gemiddelde kosten per persoon per werkdag zijn: 2 mio : 261 : 50 = 153,25 euro.
Dan is de rekensom verder niet heel ingewikkeld.
153,25 euro x 731 dagen = 112k per jaar.
Waarvan we hebben gezien dat misschien wel 65% beïnvloedbaar is. Zo’n 73 duizend euro

In beide gevallen best heel interessant om eens naar te kijken …

Natuurlijk is de afgesproken loondoorbetalingsverplichting in het 2e jaar vaak 70%. En natuurlijk kan het zo zijn dat er slechts 1 langdurig verzuimer is, ook nog met een hoog salaris die al in het 2e jaar verzuim zit. Dan is de uitkomst (wellicht) anders. Dat verschilt per bedrijf. En per situatie.

Oh ja, er hangen nog veel meer kosten aan verzuim. De kosten van de arbodienst, de kosten van de vervangingskrachten, de gemiste omzet, het imagoverlies, de kosten van het WGA risico, etc etc. Ook dat is voor ieder bedrijf anders. TNO zegt hierover: doe de directe kosten grosso modo maar maal 2.

Gewoon voor het besef: in dit heel normale voorbeeld bedragen de kosten van verzuim daarmee rond de 250k.

Het beïnvloeden van deze kosten is een samenspel van verzuimbeleid, de uitvoering ervan (denk je dat je het goed doet, maar doe het ook goed?) en de samenwerking met arbodienst en verzekeraar. Het zijn duidelijk met elkaar communicerende vaten!

Is er een probleem?
Wellicht, iets te managen is er zeker wel!

Het WIA instituut werkt in de basis vanuit de verzuim en WIA verzekeringen en helpt ondernemingen dit samenspel goed te stroomlijnen. Het NWI zorgt daarmee voor échte grip en regie op het beleid en de dossiers. En dus ook op de kosten!