Minister Van Gennip heeft op drie april de kamerbrief gepubliceerd waarin zij een aantal maatregelen heeft aangekondigd met de uitwerking van een pakket maatregelen om de arbeidsmarkt aan te pakken. Want de arbeidsmarkt zit vast. Iets wat ook al drie jaar geleden was geconstateerd door de commissie Borstlap.

We moeten dus hervormen. Ook worden zaken ingetrokken die eerder waren aangekondigd of zelfs al als wet waren ingediend.

Hoogover gezien wil de minister meer duurzame arbeidsrelaties maar ook wendbare ondernemingen en weerbare werknemers. Meer zekerheid voor werkende in flex-contract. Kleinere ondernemingen duidelijkheid geven over re-integratiespoor, de schijnzelfstandigheid verminderen en het nog meer stimuleren van een leven lang ontwikkelen en van-werk-naar-werk

Kleine uitdieping:

  • Het wetsvoorstel waarbij het oordeel van de bedrijfsarts bij de beoordeling arbeidsongeschiktheid door UWV leidend zou worden is ingetrokken. Daar kun je veel van vinden, verwarring voor een zieke medewerker blijft voorlopig.
  • Meer richting wordt gegeven voor kleine en middelgrote werkgevers (tot 100x de gemiddelde loonsom) om in overleg tussen werkgever en werknemer na één jaar al te kunnen besluiten om re-integratie in spoor 1 af te sluiten en over te gaan tot re-integratie spoor 2. Dus bij een andere werkgever. Wij zijn erg benieuwd naar de randvoorwaarden
  • De verplichte AOV voor ZZP’r (niet voor DGA) komt er. Met een wachttijd voor een jaar, een richtpremie van iets meer dan 200 euro, een verzekerd bedrag van 143% van het minimum loon en een opt out mogelijkheid. Verzekeraars gaan ook een rol spelen. Het wetsvoorstel wordt gemaakt. Besluitvorming al in 2024 en ingangsdatum begin 2025. En dat is veel sneller dan eerst werd aangenomen.
  • Door de minister wordt ook een einde gemaakt aan langdurige draaideur constructies met flexwerkers door de tijd na het maximaal aantal tijdelijke contracten voor het opnieuw aannemen van een dergelijke flexwerker te stellen op 5 jaar. In plaats van 6 maanden. Tijdelijk werk moet echt tijdelijk zijn. Dit is niet voor studenten.
  • De nul uren contracten gaan er nu echt uit. De bedoeling is te werken met basiscontracten om werknemers meer zekerheid te geven over een minimaal inkomen in een periode.
  • En er komt een Crisisregeling Personeelsbehoud bij calamiteiten (voorheen deeltijd-WW). Dit is een mogelijkheid van werkgevers in tijden van tijdelijke crisissituaties en calamiteiten medewerkers werktijdverkorting aan te bieden.

Alles wat nu in de voortgangsbrief van vandaag is opgeschreven wil de minister rond de zomer van dit jaar(2023) in internetconsultatie brengen zodat deze in het voorjaar van 2024 kan worden aangeboden aan de Tweede Kamer ter besluitvorming.

Ze geeft in ieder geval nu alvast richting aan met belangrijke stappen die toch wel als impactvol kunnen worden gezien.

  • Nul uren contracten verdwijnen

  • Tijdelijk werk moet echt tijdelijk zijn

  • Verplichte AOV voor de ZZP’r

  • Na 1 jaar meer zekerheid over afsluiten spoor 1