Schrijven we zieke 60-plussers af… óf helpen we ze weer aan de slag te komen?

Op dit moment doen we in ons land teveel het eerste, terwijl het tweede dringend noodzakelijk is. We hebben nu iedereen nodig. Dan is het is zaak zo veel mogelijk talent en ervaring voor de arbeidsmarkt te behouden. En er zijn wel degelijk kansen om dit voor elkaar te krijgen.

Vervroegd pensioen kan nooit het doel zijn

Het WIA Instituut staat voor een samenleving waarin mensen hun talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kunnen blijven benutten. En helpt dagelijkse haar klanten om zieke en arbeidsongeschikte werknemers weer duurzaam aan het werk te krijgen – jonge mensen, maar ook 60-plussers. Door verzekeraars en arbodiensten actief te verbinden (gebeurt in de praktijk helaas -veel- te weinig aan het einde van de wachttijd van 2 jaar) om bijvoorbeeld deze groep aan het werk te houden om te voorkomen dat deze ervaren krachten richting WIA uitkering en vervroegd pensioen worden geloodst.

Het hoort te gaan om wat mensen kunnen

Dit is wel precies wat het onbedoelde effect dreigt te worden van de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers die dit najaar van kracht werd. Waar normaal het verwachte inkomensverlies de mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt, is dit bij deze werknemers losgelaten. Het gaat dus niet meer om wat mensen kúnnen verdienen, maar om de vraag of ze op dat moment daadwerkelijk een inkomen hebben. Met als gevolg dat iedereen die na 104 weken ziekte nog geen inkomen verdient, het stempel WGA 80-100 krijgt. Dit is het laatste dat we nu moeten willen.

Zeven praktische aanbevelingen

Het kan ook wel degelijk anders! Het WIA Instituut heeft actief meegewerkt aan een notitie van het RSC (dé beroepsvereniging van casemanagers) gericht aan het ministerie van SZW.  Hierin doet het RSC zeven heel gerichte laagdrempelige praktische aanbevelingen. De eerste zes hebben tot doel het proces in de eerste twee ziektejaren, de wachtperiode vóór de WIA-keuring, maximaal op werk te richten. De zevende focust op de bijzondere situatie dat de werkgever als eigenrisicodrager zelf verantwoordelijk is voor werknemers in de WGA.

1. Zet de no-riskpolis in bij de huidige werkgever.
2. Bepaal het re-integratiespoor al na zes maanden ziekte.
3. Pas de no-riskpolis en het loonkostenvoordeel direct toe in het tweede spoor.
4. Geef werkgevers een plaatsingsbonus voor 60-plussers.
5. Bied 60-plussers die niet bij de eigen werkgever kunnen blijven een omscholingsbudget.
6. Maak duidelijk dat de poortwachtertoets onverkort van toepassing is
7. Onderstreep dat eigenrisicodragers ook na 104 weken verantwoordelijk zijn

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen?
Mail of bel ons, wij zijn u graag van dienst!